خوش آمدید

چند تکنیک مهم برای نصب پارکت های چوبی

نوشته شده در تاریخ5 سال پیش

آیا تا به حال پی برده اید-------

  • در فضاهای داخلی غیر از کف پوش های مرسوم مانند سنگ، سرامیک، آجر و پلیمر از چه کف پوش هایی می توان استفاده کرد؟
  • انواع کف پوش های چوبی کدام اند؟
  • روش اجرای کف پوش های چوبی چگونه است؟

استاندارد عملکرد-----

پس از فراگیری این واحد یادگیری هنر جو قادر خواهد بود که :
کف یک فضا را باکف پوش چوبی با به کارگیری اصول و قواعد بیان شده پوشش دهد.
ویژگی های انواع کف پوش های چوبی را شرح دهد.

مقدمه

یکی از عناصر مهم در فضاهای داخلی، عنصر کفمی باشد که برای پوشش نهایی آن از انواع مصالحاستفاده می گردد. چوب یکی از مصالح متداول برایکف سازی فضاهای داخلی می باشد که از زمان هایگذشته از چوب درختانی که در مقابل سایش مقاومت بالایی دارند، مانند بلوط، راش، افرا و ممرز كه محل رويش اصلي آنها بیشتر در ناحیه شمال ایران مي باشد،در کف چوبی استفاده می شده است. در حال حاضر باپیشرفت هایي که در صنعت چوب به وجود آمده است از انواع چوب به صورت کاملاً طبیعی یا فراوری شده و در شکل ها، مقاطع و اندازه های متفاوت، برای پوششکف استفاده می شود.

تخته چندلایی تخته چندلایی

پارکت پارکت

استفاده از کف پوش های چوبی به دلیل داشتن دوام،نمای زیبا، گرمای طبيعی، دلپذیری و تنوع بافت ازطرف طراحان و مصرف کنندگان بسیار متداول است.کف پوش های چوبی را می توان به شكل تخته، الوار یابلو کهای چوبی ساخت و چنانچه این کف پوش به شکلالوار مانند کف معلق چوبی به تیرچه ها متصل شود، بهعنوان پوشش کف ساختمان نیز عمل می کند، كه چندنمونه از آنها در ادامه توضيح داده مي شود.

انواع چوب های مورد استفاده در کف سازی------

الف( چوب های بدون روكش

چوب های بدون روكش به سه صورت در کف سازی استفاده می شوند:


1 تخته:

تخته های کف به طور معمول از چوب خام یا توپر درختان سوزنی برگ )و در مواردی از پهن برگان(تهیه می شود.
تخته ها به کمک اتصال های کام و زبانه يا فاق و زبانه و يا سر به سر به یکدیگر متصل می شوند و سپس با استفاده ازمیخ به تیرچه های تکیه گاه به صورت یکپارچه محکم می شوند. تخته ها در طول خود با یکدیگر اتصال پیوسته دارند ودرزها روی مركز تکیه گاه ها قرار می گیرند. این درزها با درزهای اتصال های ردیف بعد به هیچ وجه در یک راستا واقعنمی شوند. این تخته ها در ساختمان هایی که بیشتر عناصر آن چوبی هستند کاربرد دارند.

نکته:

قبل از نصب تخته ها باید از صحيح بودن اتصال آنها با یکدیگر اطمینان حاصل شود تا درزهای کاملاً محکمیایجاد گردد.

2نوارهای چوبی:

این تخته های باركي را می تواناز چوب نرم یا سخت تهیه کرد. براي تهية تخته هایباركي، از چوب های با يكفيت استفاده مي شود. به طورمعمول برای کاهش همك شيدگي و واكشيدگي و درنتیجه جلوگیری از باز شدن درزها و پيچش )معوجشدن(، پهنای این تخته ها را حداکثر ۱۰ سانتی متردر نظر مي گيرند. نوع اتصال و چیدن این تخته ها نيزمانند روشی است که برای کف پوش تخته ای با عرضبيشتر توصیف شد. چیدن اين تخته ها یکی یکی صورتمی گیرد و به صورت مخفي توسط ميخ به هم متصلمی شوند.

3بلوک چوبی:

این بلو کهای کوچک معمولا ازسخت چوب ها ساخته شده و طوری طراحی می شوندکه به صورت یک مجموعه چیده شوند. این بلو کها باتوجه به طرح، در ابعاد مختلف ساخته می شود. طول اینچوب ها ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلی متر است و عرض آنها حداکثر90 میلی متر می باشد. برای ایجاد طرح های متنوع، عرضبلو کها متناسب با طول آنها انتخاب می شود. ضخامتبلو کها از ۲۰ تا ۳۰ میلی متر متغیر است که پس ازپرداخت، ضخامت آنها حدود ۵ تا ۱۰ میلی متر ناز کترمی شود. بلو کها در طول لبه های خود با نوعي اتصالشبیه فاق و زبانة عرضي )قليف 1( به یکدیگر متصلمی شوند. پارکت ها نیز كيي از انواع بلوك های چوبيهستندکه در پایان این بخش، توضیحات بیشتری درخصوص آنها ارائه می شود.

برش چوب بر اساس نوع اتصالا

برش چوب ها بر اساس نوع اتصال آن ها

نکته:

در ساختمان های خاص مانند استودیوها یا فضاهایی که امکان اتصال کوتاه به زمین وجود دارد، ازکف سازی با
تخته چوبی و بلوک چوبی استفاده می شود.

ب( صفحات روکش دار

برخیا ز چوب ها به خصوص انواع زیبای آن کمیاب و گرانهستند. از این چوب ها روكش )لایه های نازکِ( تهيه شدهو برای تولید انواع تخته های روکش دار استفاده می شود.برای این منظور سطح چوب های نامرغوب و ساده یاسطح تخته های مصنوعی مانند نئوپان 1 و تخته فیبر را باروکشی )ورقه هایی( از چوب مرغوب و زیبا می پوشانند ودر کارهای درودگری و مبل سازي و انواع سطوح داخلیاز آن استفاده می کنند. ضخامت این دسته از روکش هامعمولاً 6/ 0 میلی متر است.

ج( تختة چندلایه

از قرار دادن تعدادی لایه های بریده شده از چوب به صورتی که جهت الیاف در لایه های مجاور، عمود برهم باشد و ازپرس کردن لایه ها به همراه چسب مناسب به دست می آید. تعداد لایه ها فرد بوده و لایه های رویی از چوب مرغوب وخوش نقش انتخاب می شود. با اينكه اين تر يكب نماي زيباي چوب را دارد اما معايب آن كمتر از چوب است.

نکته:

در صنعت، براي پيشگيري از مصرف بيش از حد چوب خام، از ضايعات آن براي توليد صفحات فشردة چوبي )مانند
ام. دی. اف 1 و اچ. دی. اف 2( استفاده مي شود.

کف پوش لمينت

لمینت در لغت به معنی لایه لایه است و چون این نوعکف پوش از لایه های مختلف تهیه شده به آن لمينتمی گویند.لمینت از محصولاتی است که در دسته صفحاتروکش دار قرار می گیرد و از آن برای کف پوش هایداخلی استفاده می شود. این محصول در قياس باكف پوش های سنگي و سرام كيي به دلیل زیبایی،مقاومت های مکانیکی و ویژگی هایی همچون مقاومتدر برابر هدایت گرما، هدایت صوتی و هدایت الکتریکیدر ساختمان سازی و معماری داخلی از آن استفادهمی شود. همچنين در مقايسه با كف پوش های چوبطبيعي )پاركت( ارزان تر بوده و زمان نصب كوتاه تريدارد.کفپوش لمینت از قطعاتي تشکیل شده که هرکدام به طور معمول دارای عرض 20 سانتی متر، طول120 سانتی متر و ضخامت 8 و 12 میلی متر می باشد.

لایه های تشکیل دهندة کف پوش لمینت:

1 لایة رویه به صورت پوشش محافظ
2 روكش كف پوش ملامينه که شکل و نمای کف پوشرا تعیین می کند و در اشکال، رنگ ها و طرح های مختلفبا دامنة وسیعی از طراحی ها از جمله طرح چوب هایمختلف، کاشی، سنگ و طرح های گرافیکی و ... تولیدمی شود.
3 لایة مغزی كه در واقع استخوان بندی کف پوش راتشکیل می دهد و تأمین کنندة مقاومت های مکانیکیکف پوش و زیرسازی لایة تزیینی است. امروزه تخته هایMDF و عمدتاً HDF برای تهیة مغزی لمینت استفادهمي شوند. در لایة مغزی، در مواردی ممکن است ازموادی مانند PVC نیز استفاده شود.
4 لایة ملامینه؛ این روكش تزیینی با چسب ملامینه 1آغشته شده و روی مغزیمغزی چسبانده می شود و به آنHPL گفته می شود.

نکته:

در بعضی کف پوش های لمینت كي لایة فویل اکسید آلومینیوم در هنگام پرس و روکش کردن روی تخته و رویروکش تزیینی گذاشته می شود که باعث می شود نسبت به سایش و خش مقاوم تر شود.

مراحل اجرای کف پوش لمینت

1-رولوۀ کف فضا
2-آماده سازی بستر کف سازی
3-کنترل کارها و تحویل کار
4-نصب و اجرای لمینت کف و قرنیز
5-پرداخت نهایی کف لمینت

اندازه گیری )رولوه( کف فضا

پیش از اقدام به اجرای پوشش کف با لمینت، لازم است کف مورد نظر به دقت اندازه گیری شده و با نقشه هاو الگوی کف سازی )در صورت وجود( تطبیق داده شود. توجه به ابعاد و اندازه های فضا باعث اجرای دقیق وزیبایی الگو و جلوگیری از هدر رفتن لمینت ها می شود.

نکته:

مقدار لمینت درنظر گرفته شده باید حدود ده درصد از سطح اندازه گیری شده بیشتر باشد.

در صورتی که دیوارها از قبل قرنیز داشته باشند، ابتدا باید قرنیزها جمع آوری گردد، سپس ابعاد اتاق اندازه گیری
شود.

آماده سازی بستر کف سازی

با توجه به اینکه وضعیت بستری که کف سازی رویآن اجرا می شود در کیفیت نهایی کف سازی تأثیرمی گذارد، پس بستر باید از هر گونه آلودگی تمیزگردد و سطح آن کاملاً هموار باشد و در صورتناهمواری بستر، باید سطح آن با مصالح مناسب ازجمله ملات ماسه سيمان ليسه اي مسطح گردد وناهمواری ها و حفره ها یک دست شود.

نکته:

1-حداکثر اختلاف سطح تراز قابل چشم پوشی بین دو سطح مجاور ۲ میلی متر است. پس در صورتی که کفناهموار بوده و دارای اختلاف سطح زیادی باشد ابتدا باید آن را اصلاح نمود.
2-کف پوش لمینت بر روی کف های بتن سبک یا سرامیک و ساختمان های دارای گرمایش از کف )در صورتی کهحداکثر دمای کف از ۸۵ درجه سانتی گراد تجاوز نکند( قابل اجراست، اما در این موارد نیازمند استفاده از عایقرطوبت می باشد، چرا که بتن یک ماده نفوذپذیر و متخلخل است و آب می تواند در قالب بخار همانند رطوبتنسبی از آن انتقال یابد.
3-بعد از تسطیح و خشک شدن سطح مورد نظر بايدآن را از هر گونه آلودگی و چربی پاک کرده و همچنینمطمئن شوید دمای اتاق قبل از نصب و در حین نصب
حداقل ۱۸ درجه سانتی گراد باشد.
4-محلی که می خواهید کف پوش لمينت را در آننصب نمایید به هیچ عنوان نباید مرطوب باشد، برایمطمئن شدن از این موضوع می توانید یک مشمع۵/ ۵ ×۱ / ۱ متر را توسط چسب نواری پهن بر روی زمینبچسبانید، اگر تا یک روز کامل اثری از نم زدگی در زیرپلاستیک مشاهده نشود می توانید کف پوش لمینت را در آن محیط نصب نما ييد.

3 پهن کردن فوم

پس از آماده سازي بستر کف سازی، در صورتی که سطح زیرین لمینت خریداری شده دارای لایه ای از فومصداگیر 1 )اسفنج( نباشد، لازم است کف فضاي مورد نظر با لایه ای از فوم با ضخامت حداقل ۲ میلی متر پوشیدهشود. البته لازم به ذکر است که نیازی به چسباندن لایة فوم بر روی سطح کف نمی باشد. هم پوشانی لایه هاضروری بوده و باید حداقل لبه هاي آنها 20 میلی متر روی هم قرار داده شود. لبه ها را در امتداد دیوارها کمی بالامی آوریم تا پس از نصب کامل کف پوش، اضافی آن به دقت بریده شود.

نکته:

اگر در پشت الوار لمینت،لایة فوم باشد در این صورت نیاز به استفاده از لایه فوم جداگانه نمی باشد.

اجرای کف پوش لمینت بر روی کف های چوبی نیاز به فوم صداگیر نخواهد داشت.

-------

در صورتی که کف مورد نظر شما موکت باشد )فقطموکت های کبریتی که بر اثر مصرف زیاد تخت شدهباشد( برای نصب لمينت نیازی به فوم نداشته و از
همان موکت به جای فوم استفاده می شود.اجرای کف پوش لمینت بر روی موکت بسیار بهتر ازاجرای آن بر روی فوم می باشد. برای اجرای لمینتبر روی موکت باید نصاب، موکت مورد نظر را رؤیت ونظر نهایی را اعلام کند که آیا نوع موکت برای اجرایلمینت مناسب است یا خیر؟

ابزار و مواد مورد نیاز نصب كف پوش لمینت

1- اره فارسی بر                  از نوع برقی

2- اره عمود بر                    500 وات برقی

3- متر فلزی                       5  متری

4- میخ زن                          بادی

5- خط کش فلزی               100 سانتی متری

6- گونیا                             90 درجه به طول 300میلیمتر                            

7- اره                                 دستی

8- چکش                           لاستیکی

9- چسب                          سیلیکونی 

10- کاتر                            موکت بر           

11- چکش                         فلزی   

12- قطعات لمینت             طول 120 سانتی متر عرض20 سانتی متر و ضخامت 8 و12 میلی متر

13- انواع قرنیز                  قرنیز 9 سانتی متر شیاردار

اجرا و نصب کف پوش

در صفحات قبل نکات کلی در خصوص نصب کف پوش لمینت توضیح داده شده، در ادامه به تفضیل این مراحلآورده شده است.

استقرار قطعات لمینت قبل از نصب

بهتر است قبل از شروع به نصب کف پوش لمینت، به دستورالعمل کارخانه مراجعه و روش نصب آن را مطالعه كنيد،زیرا روش نصب این کف پوش ها به شکل زبانه و شیار قطعات تولید شده بستگی دارد. اما به طور معمول برای نصبلمینت به نكاتي بايد توجه داشت كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

توجه:

شرایط محیطی مانند تغییرات دما و رطوبت می تواند تأثیرات زیادی بر روی قطعات لمینت داشته باشد از این روپیشنهاد می شود حدود ۴۸ ساعت قبل از اجرای کفپوش لمینت، بدون باز کردن جعبه ها آنها را در محل موردنظر تخلیه نمایید. جعبه ها را با فاصله کنار یکدیگر قرار دهید.

برای بازدید از محصولات لمینت چوبی روی این متن کلیک کنید.

ارسال نظر
پاسخ دهید
لطفا برای ارسال نظر وارد شوید.

فهرست

تنظیمات