خوش آمدید

یک میز پیک نیک بزرگ بسازید.

نوشته شده در تاریخ4 سال پیش توسط

مرحله 2: برش قسمت های میز پیک نیک بزرگ

برش چوب

قبل از اینکه بتوانید میز پیک نیک بزرگ خود را بسازید، باید چند قسمت را ببرید. ابتدا مطمئن شوید که هشت تخته صاف دو در چهار دارید که نسبتاً عاری از گودی ، برآمدگی  یا پیچ و
تاب هستند تا قسمت بالای میز را تشکیل دهند. همه هشت مورد  باید دقیقاً 96 اینچ طول داشته باشند ، بنابراین بررسی کنید که همه آنها هم اندازه باشند تا انتهای تخته های سطح میز تراز باشند. در صورت نیاز به تراش ، اره فارسی بر خود را بر روی صفر درجه تنظیم كنید و تخته هایی را كه بلند است را برش دهید. این تابلوها را تا مرحله مونتاژ کنار بگذارید.

در مرحله بعد ، سه تخته دو در چهار با طول 26 اینچ  را ببرید تا به عنوان تیر های ضربدری برای پشتیبانی از تخته های بالای میز استفاده شوند. این قسمت ها را با صفحه های بالای میز کنار بگذارید.
دو تخته دو در چهار  دیگر را به طول 85 اینچ برش دهید تا به عنوان تکیه گاه صندلی استفاده شود.
به سراغ تخته های دو در شش بروید ، چهار تا را دقیقا در 96 اینچ را برای صندلی ها برش دهید. باز هم ،ممکن است تصمیم بگیرید که از یک جفت دو در 12 برای صندلی ها استفاده کنید ، اما هر دو مناسب خواهند بود. همچنین برای پایه های صندلی به یک جفت تخته دو در شش  60 اینچی نیاز دارید.
زاویه فارسی بر اره را در 25 درجه قرار دهید و چهار پایه را مطابق شکل صفحه 2 در نقشه ببرید.
در آخر ، زاویه اره فارسی بر را در2/19 درجه تنظیم کنید (اگر نمیتوانید خیلی دقیق باشید 19 درجه کافی است) ، و دو تیر تکیه گاه مرکزی را مطابق صفحه 3 در نقشه برش دهید.

مرحله 3 شروع موناژ میز بزرگ پیک نیک

سوراخ کاری چوب

با تمام قطعات قطع شده ، وقت آن است که میز پیک نیک بزرگ خود را بسازید. ساده ترین قسمت برای شروع کار با اتصال قسمت سطح  به تیر های پشتیبان است. هر یک از تخته ها باید حدود 8/1 اینچ فاصله بین یکدیگر داشته باشند ، اگر از الوار محافظت شده استفاده می کنید که هنوز خیس هستند ، ممکن است مایل باشید که آنها را  لب به لب بگذارید  به این دلیل که به مرور زمان کوچک می شوند.
مرکز هر یک از دو تیر پشتیبان را پیدا کرده و با مداد علامت بزنید تا مرکز هر تخته مشخص شود. هر یک از دو تیر پشتیبانی را روی لبه در یک سطح تراز به موازات یکدیگر ، با فاصله 85 اینچ بین دو تخته قرار دهید. یکی از تخته های سطح میز را روی یکی از طرفین خط مرکز روی تخته های پشتیبان قراردهید.
تخته ها را طوری تنظیم کنید که آنها چهار اینچ از تخته های پشتیبان بگذرند ، همانطور که در صفحه یکی از آموزش های نجاری نشان داده شده است. هنگامی که به درستی تراز شدند ، یک مته درایور را درون دریل برقی خود قرار دهید و تخته های سطح میز را ببا یک جفت پیچ از طریق هر تخته به پایه های پشتیبان وصل کنید. یک تخته سطح میز دیگر را در هر طرف تخته اصلی بچسبانید ، از مرکز رو به خارج کار کنید  تا تمام هشت تخته به تیر های پشتیبان وصل شوند.
سطح میز تکمیل شده را به کنار بچرخانید و یکی از پایه های میز با برش زاویه دار را در امتداد لبه زیرین سطح میز قرار دهید و پپایه باید را به سمت خارج از مرکز باشد. لبه پایه را باید 1- 16/7اینچ به طرف داخل از انتها تیر پشتیبان باشدقرار داد. نمای جانبی صفحه یکی از نقشه ها را برای مرجع مشاهده کنید.
با استفاده از گیره نجاری ، پایه را در جای خود محکم کنید. یک مته قاشقی 1 اینچی را درون دریل برقی خود بگذاریدو سوراخ با عمق 3/8 اینچ را در تیر پشتیبان ایجاد کنید، حدود یک اینچ به سمت بالا  و داخل از نقطه ای که لبه بیرونی پایه به قسمت پشتیبانی می رسد. سوراخ دوم با عمق 3/8 اینچ را حدوداً 3 اینچ به صورت مورب به طرف بالا و به طرف دیگر پایه ایجاد کنید.
مته قاشقی  را با یک مته تفنگی نیم اینچی جایگزین کنید. با استفاده از سوراخ ایجاد شده از مته قاشقی به عنوان راهنما، یک سوراخ را از مرکز سوراخ 1 اینچی به طرف دو تخته ایجاد کنید. با سوراخ دوم این کار را تکرار کنید.
یک پیچ lag bolt  را از بین هر دو سوراخ در پایه های میز و از بین پشتیبان رد کنید. واشر و سپس یک مهره را روی هر یک از پیچ ها قرار دهید و مهره ها را با مجموعه آچار محکم کنید.
این مرحله را با 3 پایه دیگر تکرار کنید.

مرحله 4: اتصال پشتیبان صندلی

پیچ بستن چوب

با اتصال چهار عدد پایه ی میز، میز را به پایه های خود بچرخانید تا مطمئن شوید که میز به طور ایمن و بدون لنگیدن روی پایه ها می ایستد. سپس 17 اینچ از زمین به بالا اندازه بگیرید و یک علامت را در لبه های بیرونی چهار پایه میز قرار دهید. یک پشتیبان محل نشستن را روی هر یک از دو پایه میز ببندید و اطمینان حاصل کنید که لبه بالایی پشتیبان با علائم 17 اینچ در یک سطح باشد و تخته ها با همان اندازه از لایه بیرونی هر پایه به دو قسمت مساوی تقسیم شده اند.
مانند مرحله قبل ، یک جفت سوراخ را به صورت مورب از بین هر پایه و پشتیبان دریل کنید (با سوراخ 1 اینچی در قسمت داخلی پایه میز). پشتیبان های محل نشستن را با پیچ های lag bolt ، واشر و مهره وصل کنید.
در مرحله بعد ، یکی از تیر های صندلی 85 اینچی را وصل کنید که  قسمت های داخلی هر پپشتیبان محل نشستن را به طرف دیگر متصل میکند. پشتیبان دو در چهار باید به صورت عمودی قرارداده شود ،درحالی که  لبه پهن تخته دو در چهار با لبه انتهایی هر تیر پشتیبان محل نشستن هم تراز می شود ، و لبه بالایی تخته صندلی با لبه بالایی پشتیبان محل نشستن مطابقت می کند. . همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است ، در هر انتها با یک جفت پیچ خودرو آنها را وصل کنید.
تخته های صندلی را در حالی که پشتیبان های صندلی را به هم وصل می کنند جای گذاری کرده و همانطور که در صفحه یکی از آموزش های رایگان چوب گفته شده باید چهار اینچ روی هم قرار بگیرند. بعد از تصمیمگیری درباره استفاده از صندلی دو در دوازده یا یک جفت تخته دو در شش ، تخته ها را با استفاده از پیچ های خودرو به پشتیبان صندلی و تیر های صندلی وصل کنید.

مرحله 5: اتصال مهاربند پشتیبان مرکزی

مونتاژ اخر کار

آخرین مرحله برای ساختن این میز پیک نیک بزرگ ، وصل کردن تیر پشتیبانی مرکز به بالای میز به همراه دو تیر زاویه دار است که در فاصله بین تیر پشتیبانی مرکزی و دو پشتیبان صندلی قرار دارد.  این تصویر در یکی از نقشه های طرح نجاری رایگان ارائه شده است.
یک خط وسط را در هر طرف از قسمت پشتیبان سطح میز مشخص کنید. لبه زاویه دار یکی از تیرهای باقیمانده پشتیبان(مانند برش موجود در  صفحه 3 نقشه ها) گذاشته شده روی علامت را تنظیم کنید و تیر را به پشتیبان  با یک جفت پیچ خودرو وصل کنید. سپس تیر زاویه دار مقابل که در طرف دیگر قسمت پشتیبانی سطح میز قرار دارد را تراز کنید و با استفاده از دریل خود و پیچ های خودرو متصل کنید. از آنجا که سطحی از پشتیبان که می خواهید پیچ بگذارید ، توسط تیر دیگر اشغال شده است ، پیچ های را از میان  پشتیبان به داخل تیر به صورت کج بکوبانید.
میز را به صورت وارونه بچرخانید و قطعه پشتیبانی مرکز را با تیر تنظیم شده با قسمت پایین سطح میز و انتهای دو تیر زاویه دار که به صورت صاف با پشتیبان صندلی تراز شده، جایگذاری کنید. تیرهای زاویه دار را با یک جفت پیچ خودرو به پشتیبان های صندلی وصل کنید. سپس میز را طوری بچرخانید که روی پایه های خود ایستاده باشد و قسمت بالای میز را با یک جفت پیچ خودرو از طریق هر تخته سطح میز روی تیر مرکزی، وصل کنید.
میز پیک نیک بزرگ شما اکنون کامل است. این یک مونتاژ سنگین است ، بنابراین به احتمالا شما نیاز به کمک برای انتقال آن به مکانی که می خواهید از آن استفاده کنید، دارید. اگر قصد رنگ آمیزی میز را دارید ، تمام قسمت ها را سنباده بزنید و قبل از استفاده از یک رنگ مخصوص فضای باز با کیفیت استفاده کنید تا آن را از عناصر مخرب محافظت کنید.
 
 

ارسال نظر
پاسخ دهید
لطفا برای ارسال نظر وارد شوید.

فهرست

تنظیمات