خوش آمدید

در 8 مرحله گیره نجاری بسازید

نوشته شده در تاریخ4 سال پیش

قسمت اول : اماده سازی پروژه

در ابتدا تصمیم به ساخت 8 گیره ی نجاری گرفتم که باعث شد زمان ساختن این پروژه بیشتر شود. با دستگاه فرز باید ورق آهن را برش داد .

خط کشی روی ورق آهنبرش ورقسمباده زدن قسمتی از گیره

اتصال چوب به آهنمتصل شدن ورق به چوببرش پرفیلبرش مهرهبرش میلگرد

قسمت دوم: جوش دادن قسمت دهنه ی گیره

برای جوشکاری از دستگاهی استفاده کردم که جوش را با یک سیم انجام می داد و باید بگم که دستگاه جوش خوبی نبود و یعد از جوشکاری زمان زیادی برای تمیز کردن جوش ها نیاز داشت. باید بگم که گزینه ی خوبی نبود ( شما می توانید از جوش آرگون یا Co2  استفاده کنید تا جوشکاری تمیز تر انجام شود) برای تنظیم دقیق اندازه ها از یک قطعه ی چوبی کمک گرفتم تا اندازه ها دقیق تر شود. سپس برای سطح بیرون آن یک برش با دستگاه اره پرفیل بر زدم . ( شما می توانید این کار را انجام ندهید ، جنبه ی زیبایی دارد)

اجزای گیره نجاریجوشکاری با سیمورق آهن جوشکاری شده

اتصال مهره به ورق آهنکمک گرفتن از چوب برای جوشکاریمحکم کردن آهن با گیرهجوشکاری ورق به پرفیلبعد از جوشکاری ورق به پرفیلجوشکاری قسمت های دیگربرش با پرفیل براماده سازی برای پرداخت کاری

پرداخت و تمیز کردن قسمت های جوشکاری شده

قسمت سوم:  پیچ گیره

از پیچ با ضخامت 12 میل استفاده کردم . امیدوارم آج های آن بعد از گذشت چند سال از بین نرود.

برش پیچ به اندازه نیاز با فرزدرست کردن دسته گیره با مهرهپرداخت دسته ی گیرهپرداخت دسته ی گیرهبرش مهره برای قسمت جلوی گیرهسوراخ زدن ورققسمت جلوی گیره

جوشکاری قسمت ابتدای گیره

قسمت چهارم : 

این متن در حال تکمیل شدن است

این متن ترجمه شده از سایت https://www.instructables.com است .

برای خواندن متن انگلیسی روی متن گیره نجاری کلیک کنید.

برچسب: گیره نجاری
ارسال نظر
پاسخ دهید
لطفا برای ارسال نظر وارد شوید.

فهرست

تنظیمات