دسته نرده

دسته نرده یا دست انداز قطعه ای است که روی پایه نرده ها نصب شده و آنها را به هم متصل می کند و محل قرار گیری دست می باشد.

فیلتر توسط
72,000 تومان
دسته نرده یا دست انداز وسیله ای است که پایه نرده ها را بهم متصل می کند و همچنین از آن برای پوشاندن روی نرده های آهنی استفاده می کنند. برای پوشاندن نرده های آهنی باید از نوع توخالی استفاده کنید. اگر پرفیل استفاده شده...
35,000 تومان
دست انداز یا دسته نرده یکی از ملزومات نرده ها می باشد. دسته نرده های آماده برای استفاده در نرده های صاف استفاده می شوند. دسته ارائه شده در تصویر دسته نرده مدل ثریا است که بصورت تو پر و ساخته شده از چوب روسی می باشد.
37,000 تومان
از دست انداز ها علاوه بر نرده های چوبی می توان در نرده های فلزی نیز استفاده کرد. این دست انداز ها بطور آماده بوده و اصطلاحا به آن ها تو خالی گفته می شود و در مکان هایی که نرده های فلزی داشته و قصد دارند روی آن دست...
نمایش 1 تا 3 از 3 مورد

فهرست

تنظیمات