نعلبکی

نعلبکی یا کفی ها یکی دیگر از ملزومات نرده های چوبی می باشند که جهت نصب نرده ها روی سطوح مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از نعلبکی جهت استحکام بیشتر نرده ها امری ضروری به نظر می رسد. نعلبکی ها به دو نوع تکی و یکسره تقسیم می شوند. در زمان انتخاب نعلبکی توجه داشته باشید که ابعاد نعلبکی های ایستگاه و پایه متفاوت و متناسب با ابعاد آنها می باشد. 

فیلتر توسط
11,000 تومان
یکی از ملزومات نرده های چوبی نعلبکی ها هستند که در دو نوع تکی و یکسره تولید می شوند. از نعلبکی ها جهت محکم کردن پایه های نرده روی سطح استفاده می شود بدین صورت که ابتدا نعلبکی ها با استفاده از پیچ و رول پلاک روی سطح...
8,000 تومان
یکی از ملزومات نرده های چوبی نعلبکی ها هستند که در دو نوع تکی و یکسره تولید می شوند. از نعلبکی ها جهت محکم کردن پایه های نرده روی سطح استفاده می شود بدین صورت که ابتدا نعلبکی ها با استفاده از پیچ و رول پلاک روی سطح...
7,000 تومان
یکی از ملزومات نرده های چوبی نعلبکی ها هستند که در دو نوع تکی و یکسره تولید می شوند. از نعلبکی ها جهت محکم کردن پایه های نرده روی سطح استفاده می شود بدین صورت که ابتدا نعلبکی ها با استفاده از پیچ و رول پلاک روی سطح...
25,000 تومان
یکی از ملزومات نرده های چوبی نعلبکی ها هستند که در دو نوع تکی و یکسره تولید می شوند. از نعلبکی ها جهت محکم کردن پایه های نرده روی سطح استفاده می شود بدین صورت که ابتدا نعلبکی ها با استفاده از پیچ و رول پلاک روی سطح...
6,000 تومان
نعلبکی قطعه ای چوب است با ابعاد 11 سانتی متر در 11 سانتی متر . برای نصب پایه نرده به زمین استفاده می شود . این قطعه پیچ و رولپلاک می شود به زمین و با چوب دوبل به زمین اتصال پیدا می کند به پایه نرده . برای دریافت...
نمایش 1 تا 6 از 6 مورد

فهرست

تنظیمات