رنگ چوب

رنگ های چوب محصولاتی هستند که به عنوان پایان دهنده یا finisher بکار می روند. از این محصولات جهت جلا دادن به چوب و براق کردن سطح نهایی کار استفده می شود. این محصولات در انواع مختلف رنگی و بدون رنگ وجود دارند. 

فهرست

تنظیمات