پیگیری سفارش

جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید:

کف سابی

گاهی سطح چوب بریده شده به شکلی است که سنباده زدن آن بصورت دستی یا با استفاده از دستگاه سنباده زن میسر نباشد. در این صورت سطح چوب با استفاده از فرز سنباده (ماشین پوست) به اصطلاح کف سابی شده و سپس آماده سنباده زنی می شود. تفاوت ماشین پوست با دستگاه های سنباده زن در سرعت و قدرت آن می باشد. 

فهرست

تنظیمات