برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
خوش آمدید

تخنه سرو

اریخچه استفاده از تخته چوبی - تخته گوشت :

تخته گوشت یا تخته سرو در همه ی اشپزخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد و از گذشته در ایران  مورد استقبال بوده است 

جنس تخته سرو : 

معمولا از چوب راش ساخته می شود ، باید به این نکته توجه کرد که باید از چوب با چگالی بالا استفاده کرد مثل چوب های نارون ، بلوط ، چنار و ... و از چوب های با چگالی پایین نباید استفاده کرد مثل چوب روسی و سنجد  و ... که با ضربه به راحتی 

موارد استفاده تخته سرو :

برای زیبایی هر چه بیشتر پذیرایی شما استفاده می شود 

تخته گوشت یا تخته سرو ؟

تخته ای که برای گوشت استفاده می کنید به دلیل ضربات ساتور زیبایی خود را از دست می دهید . از تخته ای که برای سرو استفاده می کنید نباید به عنوان تخته گوشت استفاده کرد

ادامه مطلب

فهرست

تنظیمات